De juridische wereld is vaak lastig te begrijpen voor mensen die er geen achtergrond in hebben. Overal wordt er rondgeslingerd met vakjargon en moeilijke woorden. Toch is juridische hulp zéér belangrijk. Of het nou hulp is bij het oprichten van een BV, je laten verdedigen in een strafzaak, een herstructurering van je bedrijf of het opstellen van de statuten. 

Notaris

De samenleving bestaat uit mensen met uiteenlopende en soms tegenstrijdige belangen. Afspraken zijn nodig om zaken tussen hen soepel te laten verlopen. Wat ook nodig is, is een onafhankelijke functionaris om die afspraken vast te leggen. Dat is de notaris (of plaatsvervangend notaris). De belangrijkste taak van notarissen is het vastleggen van overeenkomsten in notariële akten, het bewaren van de akten en het verstrekken van afschriften daarvan aan de betrokken personen. Met het opstellen van een notariële akte is voor de notaris het werk echter niet klaar. Hij moet ook de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de werkzaamheden die direct of indirect uit het verlopen van de akte voortvloeien. Zo moet hij bijvoorbeeld zorgen voor de bijwerking van de registers van onroerende goederen, huwelijkscontracten, openbare en particuliere vennootschappen, stichtingen en coöperaties. 

Herstructurering

Herstructurering van je bedrijf kan spannend zijn, en er komt enorm veel bij kijken. Zo heeft een herstructurering van je bedrijf vaak verregaande gevolgen voor de financiën. Het kan ook gaan om een herstructurering van je bedrijf over de grenzen, bijvoorbeeld door middel van een fusie of splitsing. Iemand met kennis over bedrijfsstructuren, belastingen en eventueel kennis over internationale wetgeving is dan wel zo handig. 

Fiscaal recht

Belasting advocaten die voor particuliere cliënten optreden, houden zich bezig met besprekingen met cliënten, adviseren over mogelijke belasting aansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop van activa) en de beste manier om die aansprakelijkheid te beperken. Fiscaal juristen die optreden voor ondernemingen werken vaak samen met andere teams van juristen als één aspect van een grotere deal, aangezien vrijwel alle commerciële transacties fiscale vertakkingen zullen hebben. Typische deals zijn bijvoorbeeld het adviseren over de fiscale implicaties van fusies en overnames, vastgoeddeals, herstructureringen en allerlei vormen van financiering, zoals fondsen, eigen vermogen en schuld.

Pin It on Pinterest