Digitalisering in bedrijven

Op deze manier kunt u digitale vooruitgang in uw bedrijf stimuleren door gebruik te maken van geschikte ERP-software.

Digitale transformatie is alomtegenwoordig. Dit geldt zowel voor de private als de operationele sector. Terwijl bijna niemand in de privé-omgeving zonder smartphone en Co. door het leven gaat, is ook de digitalisering in bedrijven in volle gang. Dergelijke ontwikkelingen zijn te zien in alle sectoren en zijn verder versneld door de coronapandemie. Veel bedrijven werden gedwongen om hun personeel binnen zeer korte tijd naar het thuiskantoor te sturen. Sommige van de technologieën die hiervoor nodig waren, waren op dat moment nog niet beschikbaar. Vanwege de voor de hand liggende maatschappelijke relevantie willen we digitalisering in bedrijven hieronder onder de loep nemen.

Wat is digitalisering?

Allereerst moet de volgende vraag beantwoord worden: Wat is digitalisering eigenlijk? De term ‘digitalisering’ is een generieke term voor de digitale transformatie in de samenleving en de economie. Concreet is dit de overgang van een industrieel tijdperk gevormd door analoge technologieën naar een tijdperk van creativiteit en kennis, dat wordt gekenmerkt door digitale technologieën en innovaties. Digitalisering heeft dus een grote impact op de samenleving als geheel. Tijdens de pandemie heeft het bereik en de pure noodzaak van digitalisering zich niet alleen laten voelen door home office & Co. Zo moesten sommige vaste retailbedrijven hun hele businessmodel of met name hun verkoopkanalen in vraag stellen en deels eigen webshops openen om de producten toch te kunnen verkopen.

Digitalisering in bedrijven

Dit is een vorm van digitalisering in bedrijven. Andere vormen van digitalisering in bedrijven zijn bijvoorbeeld de industriële automatisering van bedrijven of de introductie van het papierloze kantoor. Er zijn verschillende soorten bedrijfssoftware die bedrijven ondersteunen bij de volledige implementatie van digitalisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om ERP-systemen, die ook wel het hart van de eigen IT-infrastructuur van het bedrijf worden genoemd. De drie letters “ERP” zijn de afkorting voor Enterprise Resource Planning. Dit is business resource planning; de centrale taak van elk bedrijf, om de beschikbare middelen zo doelgericht en efficiënt mogelijk in te zetten. Met behulp van ERP-software kunnen alle interne processen digitaal in kaart worden gebracht. Hierdoor ontstaat een soort digitaal beeld van het hele bedrijf. Binnen het systeem kunnen vervolgens alle processen worden beheerd, gecontroleerd en geautomatiseerd. Op deze manier worden waardevolle grondstoffen bespaard, die vervolgens weer gericht elders kunnen worden ingezet.

Vind de juiste ERP-software

Veel bedrijven vinden het niet eenvoudig om geschikte ERP-software te kiezen. De markt is te groot en de opties zijn meestal te divers. Een goed aanspreekpunt zijn branchespecifieke oplossingen, die specifiek gericht zijn op uw eigen sector. Deze omvatten meestal al de belangrijkste functies in de standaard, die meestal vereist zijn in uw eigen branche. Ook hebben de aanbieders van deze systemen meestal al ruime ervaring in de ondersteuning en implementatie van softwareprojecten in huis. Ze zijn dus in staat om aanbevelingen te doen en zijn zich ook bewust van valkuilen. Daarnaast moeten bedrijven die op zoek zijn naar een geschikt systeem echter altijd een specificatie van de vereisten opstellen . Hier worden alle concrete eisen die het bedrijf stelt aan een potentieel systeem vastgelegd.

Interfaces en add-ons

Dit kunnen ook interfaces met andere systemen omvatten. Digitale transformatie ontplooit pas zijn volledige potentieel wanneer het volledig is geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur. Dit is de enige manier om een zo naadloos mogelijke gegevensuitwisseling van systeem naar systeem te garanderen. Verbindingen of interfaces kunnen op verschillende manieren worden opgezet; bijvoorbeeld door low code development software. In ieder geval moet bij het selecteren van software al rekening worden gehouden met potentieel noodzakelijke interfaces. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat er geen handmatige gegevensoverdracht of dubbel gegevensonderhoud nodig is. Dit is niet alleen relevant om een zo geautomatiseerde en dus resourcebesparende uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Dit voorkomt ook transmissiefouten en verhoogt de kwaliteit van de gegevens die in het systeem worden beheerd.

Pin It on Pinterest